Phong Nha Kẽ Bàng 2009

vui choi 13.JPG

VỀ THĂM VÀ TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ 
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
du lich quang binh.JPG