Dragon bridge sprinkler

Dragon bridge sprinkler

Kỹ sư Phan Đình Phương, Tổng Giám đốc công ty cổ phần khoa học công nghệ An Sinh Xanh là chủ sở

HIGH SPEED DYNAMICS

HIGH SPEED DYNAMICS

Máy được tạo dáng một cô dâu đội mũ lưỡi trai che mưa nắng, hai sợi tóc mai bay ra phía

Video giới thiệu sản phẩm

Automotive fire fighting machine

Automotive fire fighting machine

Máy AN SINH có khả năng chủ động phát hiện và dập tắt cháy, cấp nước, khí, gió, điện, kết

Vapour Processing System

Vapour Processing System

Máy và hệ thống thu hồi hơi xăng dầu được sử dụng trong các kho xăng dầu, có khả năng thu hồi hơi

Video giới thiệu sản phẩm